Tag: Đinh đất

Dự án nghiên cứu: Ứng xử đinh đất trong mái dốc bằng phương pháp thực nghiệm

Tính cấp thiết của đề tài Sạt lở đất là một dạng thiên tai xảy ra tương đối phổ biến ở các vùng đồi núi ở nước ta. Đó là quá trình di chuyển các khối đất đá lớn theo một bề mặt nguyên nhân chủ yếu là do mưa

Dự án Khắc phục sự cố sạt lở – Đền Cửa Ông, TP Cẩm Phả

Dự án: Khắc phục sự cố sạt lở đất đồi khu vực sân khu di tích, lịch sử quốc gia đặc biệt – Đền Cửa Ông, TP Cẩm Phả Chủ đầu tư: UBND Phường Cửa Ông Gói thầu số 1: Xây lắp công trình GTA Việt Nam (TSA Việt Nam)

Scroll Up