Category: Nghiên cứu

Nghiên cứu phương pháp tính toán cọc đá gia cố nền đất yếu

Đặt vấn đề Trong chương trình học, nội dung về tính toán thiết kế cọc vật liệu rời (ở tài liệu này gọi chung là cọc đá) gia cố nền đất yếu chưa được đề cập. Trong khi đó, ở Việt Nam cọc đá đã và đang được sử dụng

So sánh sự khác nhau về môđun biến dạng của đất giữa điều kiện dỡ tải với đIều kiện gia tải, từ đó đánh giá ảnh hưởng đến kết quả tính toán bàI toán hố móng đào sâu

Đặt vấn đề Nhu cầu xây dựng công trình ngầm đã và đang phát triển nhanh chóng phục vụ nhu cầu của con người nhằm khai thác không gian ngầm tại các vùng trung tâm của các đô thị lớn khi mà nguồn tài nguyên đất đai phục vụ cho

Thực nghiệm tường chắn đất có cốt trong phòng thí nghiệm

Giới thiệu chung Xã hội phát triển, con người ngày càng có khả năng thay đổi tự nhiên theo mục đích sống. Đặc biệt trong các lĩnh vực xây dựng, giao thông, thủy lợi,… các dạng địa hình khác nhau và đặc điểm của chúng có ảnh hưởng rất lớn

Dự án nghiên cứu: Ứng xử đinh đất trong mái dốc bằng phương pháp thực nghiệm

Tính cấp thiết của đề tài Sạt lở đất là một dạng thiên tai xảy ra tương đối phổ biến ở các vùng đồi núi ở nước ta. Đó là quá trình di chuyển các khối đất đá lớn theo một bề mặt nguyên nhân chủ yếu là do mưa

Dự án nghiên cứu: Phân tích sức chịu tải của cọc ống thép từ kết quả thí nghiệm hiện trường

ĐẶT VẤN ĐỀ Thực tiễn cho thấy việc dự báo sức chịu tải dọc trục của cọc ống thép hở mũi luôn khó khăn. Do cọc ống thép ở mũi có đặc thù khác với cọc đặc thông thường. Cọc ống thép được thiết kế hở mũi nhằm giảm sức

Scroll Up