So sánh sự khác nhau về môđun biến dạng của đất giữa điều kiện dỡ tải với đIều kiện gia tải, từ đó đánh giá ảnh hưởng đến kết quả tính toán bàI toán hố móng đào sâu

Đặt vấn đề

Nhu cầu xây dựng công trình ngầm đã và đang phát triển nhanh chóng phục vụ nhu cầu của con người nhằm khai thác không gian ngầm tại các vùng trung tâm của các đô thị lớn khi mà nguồn tài nguyên đất đai phục vụ cho mục đích xây dựng gần như là đắt đỏ và khan hiếm. Do đó, việc nghiên cứu phục vụ cho mục đích thiết kế, thi công các công trình ngầm cần phải được thúc đẩy, phát triển theo hướng chuyên sâu.

Từ thực tế nghiên cứu và kinh nghiệm từ công tác xây dựng các công trình ngầm cho thấy rằng, sự ổn định của các công trình ngầm trong giai đoạn thi công là vấn đề quan trọng và cần phải được quan tâm đặc biệt. Trong đó chuyển vị và biến dạng của nền đất gây ra bởi các hoạt động đào đất là mối quan tâm hàng đầu khi tính toán và thi công xây dựng các công trình ngầm.

Trong các phương pháp tính toán thiết kế hố móng đào sâu, phương pháp phần tử hữu hạn thường được lựa chọn. Với phương pháp này, ứng xử của nền đất có thể được mô phỏng tương đối chính xác và hợp lý trong cả quá trình thi công đào đất. Tuy nhiên sự chính xác của việc mô phỏng phụ thuộc chủ yếu vào giá trị của các thuộc tính nền đất khi đưa vào chương trình.

Khi tính toán bằng phương pháp phần tử hữu hạn, môđun biến dạng của đất là thông số quyết định đến kết quả chuyển vị của nền. Trong khi đó, thí nghiệm đáng tin cậy nhất để xác định môđun biến dạng của đất là thí nghiệm cắt ba trục thoát nước. Nhưng hầu hết báo cáo khảo sát địa chất tính đến thời điểm hiện nay đều không có kết quả thí nghiệm này. Môđun biến dạng của đất thường được xác định gián tiếp thông qua các kết quả thí nghiệm của thí nghiệm nén một trục không nở hông, thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn SPT, thí nghiệm xuyên tĩnh CPT.

Sự tác động gây xáo trộn lên trạng thái ứng suất của các phân tố đất ở lân cận xung quanh công trình đang xây dựng gây ra bởi các hoạt động xây dựng. Tùy theo sự tăng hay giảm của ứng suất, sự tác động có thể phân chia theo 2 loại: loại tác động gia tải và dỡ tải.
Có thể nói dỡ tải là yếu tố chính cái mà ảnh hưởng trội hơn các yếu tố khác đến sự ứng xử của các phân tố đất ở lân cận xung quanh các công trình đất đào như: hố móng đào sâu, mái dốc đào, các công trình ngầm.v.v

Chính vì vậy, so sánh môđun biến dạng của đất dưới điều kiện dỡ tải với điều kiện gia tải, và đánh giá ảnh hưởng của chúng đến chuyển vị biến dạng của nền trong bài toán hố móng đào sâu là mục tiêu nghiên cứu của đề tài.

Các mục tiêu nghiên cứu

So sánh sự khác nhau về môđun biến dạng của đất giữa điều kiện dỡ tải với điều kiện gia tải, từ đó đánh giá ảnh hưởng đến kết quả phân tích chuyển vị ngang bài toán hố móng đào sâu.

Scroll Up