Dự án Thủy điện Nậm Mô 2

Dự án: Thi công lắp đặt neo dự ứng lực và hoàn thiện bề mặt mái nhà máy – Thủy điện Nậm Mô 2

Chủ đầu tư:    Công ty TNHH thủy điện Nậm Mô Việt Nam

Hạng mục:    Thi công neo dự ứng lực và hoàn thiện bề mặt mái nhà máy từ cao độ +591.7 trở lên, thuộc dự án xây dựng Nhà máy Thủy điện Nậm Mô 2.

Địa điểm:    tỉnh Xiêng Khoảng, nước Lào

Thời gian thực hiện:    2017

Công trình nhà máy thủy điện Nậm Mô 2, được xây dựng tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Lào. Một khu vực của dự án được xây dựng trên nền đất có cao độ +591.7 trở lên.

Công ty Cổ phần chuyển giao và ứng dụng công nghệ Địa kỹ thuật (Geotech T&A) thi công hạng mục neo dự ứng lực và hoàn thiện bề mặt mái nhà máy từ cao độ +591.7 trở lên, thuộc dự án xây dựng Nhà máy Thủy điện Nậm Mô 2.

Một số hình ảnh chuẩn bị trước khi thi công:

Scroll Up