Dự án Khắc phục sự cố sạt lở – Đền Cửa Ông, TP Cẩm Phả

Dự án: Khắc phục sự cố sạt lở đất đồi khu vực sân khu di tích, lịch sử quốc gia đặc biệt – Đền Cửa Ông, TP Cẩm Phả

Chủ đầu tư: UBND Phường Cửa Ông

Gói thầu số 1: Xây lắp công trình

GTA Việt Nam (TSA Việt Nam) thiết kế thi công lắp đặt đinh đất kết hợp đắp đất Geocell, trồng cỏ tạo không gian xanh. Thi công đinh đất gia cố sâu, kết hợp với lưới B40, vải địa kỹ thuật, và lớp bảo vệ Geocell.

Sau đây là một số hình ảnh của dự án: trước, trong khi xử lý và sau khi hoàn thiện.

Scroll Up