Dự án KĐT mới Cái Dăm, Hạ Long, Quang Ninh (Gói thầu 1)

Dự án: Đầu tư xây dựng – kinh doanh hạ tầng KĐT mới Cái Dăm, Hạ Long, Quang Ninh (Gói thầu 1)

Gói thầu: Kè gia cố mái taluy dương, đường giao thông và hạ tầng kỹ thuật khu B

(Gói thầu gia cố mái dốc đào)

Chủ đầu tư: Chi nhánh Công ty CP XNK tổng hợp Hà Nội tại Quảng Ninh

Diện tích xử lý: 6000 m2

Thời gian thực hiện: 12/2019-06/2020

GTA Việt Nam (TSA Việt Nam) thiết kế thi công lắp đặt đinh đất, neo đất kết hợp phun vẩy bê tông bề mặt. Độ dốc bề mặt mái dốc sau khi làm kè khoảng 83o; độ cao mái dốc thay đổi từ 8m đến 28m; chiều dài đoạn gia cố xấp xỉ 300m.

Sau đây là một số hình ảnh cập nhật tiến độ thi công tại công trường.

Scroll Up