Dự án Chùa Dạm Bắc Ninh

Dự án:    Xây dựng mới chùa Dạm xã Nam Sơn, thành phố Bắc Ninh

Chủ đầu tư:

  • Sở văn hóa thể thao tỉnh Bắc Ninh
  • Sở xây dựng tỉnh Bắc Ninh
  • Công ty Đại Hoàng Long

Hạng mục:    Thi công xây dựng kè KĐ6

Địa điểm:    Xã Nam Sơn – Thành phố Bắc Ninh -tỉnh Bắc Ninh

Thời gian thực hiện:    2016

Công trình xây dựng kè KĐ6 của chùa Dạm, được xây dựng tại xã Nam Sơn, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Khu vực gia cố mái dốc có hiện trạng cấp nền IVA từ cao độ +78,04 đến cao độ +87,23.

Công ty Cổ phần chuyển giao và ứng dụng công nghệ Địa kỹ thuật (Geotech T&A) tiền thân của TSA Việt Nam thiết kế thi công hạng mục xây dựng kè KĐ6 sử dụng các hàng đinh neo đường kính D32, mái dốc sau khi gia cố bề mặt được xếp bao địa kỹ thuật, trồng cỏ ventiver tạo cảnh quan và chống xói lở.

Một số hình ảnh thi công:

Scroll Up